Σπύρος Γκουργκούλιας
Σπύρος Γκουργκούλιας

Σπύρος Γκουργκούλιας


Be one of us, be number ONE!

Απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Πιστοποιημένος από τον εκπαιδευτικό οργανισμό AFAA.

Πιστοποιημένος από τον εκπαιδευτικό οργανισμό IDEA.

Καθηγητής ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών από το 1994.

Ιδιοκτήτης και υπεύθυνος γυμναστηρίου από το 1997.

Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού οργανισμού Studio One Larisas.


Print