Ασκηση και υπέρταση

Οι τελευταίες έρευνες για τη σχέση υπέρτασης και σωματικής άσκησης.

Κείμενο: Βαλάντης Τοπαλίδης.

Η υπέρταση ή αρτηριακή πίεση είναι μία μεταβολική πάθηση κατά την οποία η πίεση του αίματος στις αρτηρίες της καρδιάς είναι αυξημένη. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η καρδιά να εργάζεται πιο εντατικά από το φυσιολογικό για να κυκλοφορήσει το αίμα. Η πάθηση αυτή ευθύνεται για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων, εμφράγματα του μυοκαρδίου κ.α. Τα άτομα που νοσούν παρουσιάζουν υψηλό ψυχολογικό στρες στην καθημερινότητά τους, το οποίο επιβαρύνει επιπλέον την καρδιά.

ΕΡΕΥΝΕΣ: ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι Guache R.et al. (2017) [βιβλιογραφική παραπομπή 1], πραγματοποίησαν έρευνα η οποία είχε ως στόχο να ερευνήσει την επίδραση της προπόνησης με αντιστάσεις στην πίεση του αίματος κατά τη διάρκεια ψυχολογικού στρες σε ηλικιωμένες υπερτασικές γυναίκες. Συγκεντρώθηκαν 10 γυναίκες (71±5,5 έτη, Δείκτης Μάζας Σώματος = 24,2±3,9) οι οποίες υποβλήθηκαν σε μετρήσεις της πίεσης του αίματος, της καρδιακής συχνότητας και της μεταβλητότητάς της, πριν και 60 λεπτά μετά από δύο πρωτόκολλα άσκησης με αντιστάσεις (παραδοσιακό, κυκλικό). Οι ασθενείς συνέχισαν την φαρμακευτική αντιϋπερτασική αγωγή τους. Οι ασκήσεις περιλάμβαναν όλες τις μυικές ομάδες. Στον παραδοσιακό τρόπο προπόνησης εκτελέστηκαν 3 σετ από 12 επαναλήψεις για κάθε άσκηση με ένα λεπτό διάλειμμα ανάμεσα στα σετ, ενώ στην κυκλική προπόνηση πραγματοποιήθηκε 1 σετ από κάθε άσκηση με 1 λεπτό διάλειμμα ανάμεσα από τους κύκλους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο μορφές προπόνησης μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Το γεγονός αυτό συσχετίζεται με μία σημαντική μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Από την άλλη μεριά, οι WenH. και WangL. (2017) [βιβλιογραφική παραπομπή 1], έδειξαν ενδιαφέρον σε μία μετανάλυση η οποία αφορά τις επιδράσεις της αερόβιας άσκησης στην αρτηριακή πίεση σε υπερτασικά άτομα. Η μελέτη τους επικεντρώθηκε σε 13 έρευνες. Συμμετείχαν 802 υπερτασικά άτομα από τους οποίους οι 424 ακολούθησαν το πρωτόκολλο της αερόβιας άσκησης και οι 378 ήταν η ομάδα ελέγχου. Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν από 4 εβδομάδες έως 6 μήνες. Επίσης, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην ηλικία και στο δείκτη μάζας σώματος.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσίασαν αξιόλογες βελτιώσεις στην αρτηριακή πίεση στην ομάδα που έκανε αερόβια άσκηση σε σχέση με την ομάδα που δεν συμμετείχε σε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Παρατηρούμε ότι η άσκηση λειτουργεί ως μία μη φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της αρτηριακής πίεσης σε υπερτασικά άτομα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ολοένα και περισσότερες ομάδες επιστημόνων ασχολούνται με έρευνες οι οποίες εξετάζουν τις μεταβολικές παθήσεις, όπως την υπέρταση, σε συνάρτηση με την σωματική άσκηση. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και, παράλληλα, το οικογενειακό ιστορικό επιταχύνουν, ενδεχομένως, την αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων οι οποίοι  πάσχουν από υπέρταση.  Η έρευνα αναζητά τρόπους οι οποίοι θα βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων στον μέγιστο βαθμό. Η άσκηση, αναντίρρητα, παίζει καθοριστικό ρόλο, αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, εν γένει, και ειδικά των πασχόντων. Ρυθμίζει τα επίπεδα της συστολικής και διαστολικής πίεσης καθώς και την ενδοθηλιακή λειτουργία, συγκριτικά με τους μη αθλουμένους. Μεγάλη έμφαση για τη ρύθμιση των παραπάνω μεταβλητών δίνεται στο συνδυασμό των προγραμμάτων άσκησης, στην ένταση και τη διάρκεια αυτών. Τέλος, αρκετοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μία μέτρια φυσική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόληψη της υπέρτασης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1] Rafael Gauche, Ricardo M. Lima, Jonathan Myers, Andre B. Gadelha, Silvia GR Neri, Claudia LM Forjaz, Lauro C Vianna (2017). Blood pressure reactivity to mental stress is attenuated following resistance exercise in older hypertensive women. Clinical Interventions in Aging. 12:793-803.

[2] Hongwei Wen, Lijuan Wang (2017). Reducing effect of aerobic exercise on blood pressure of essential hypertensive patients: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 96(11): e6150.

01

Fitness snacking

Πάντα –και παντού- υπάρχει μια δυνατότητα για να γυμναστείς και να προσθέσεις χρόνο σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινότητά σου. Με φυσικές κινήσεις και μετακινήσεις, με “τσιμπολόγημα” άσκησης από εδώ και από

>
02

ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΛΙΠΟΣ

Πόσα ξέρεις για το σωματικό λίπος; Μήπως ελάχιστα και πρέπει να μάθεις περισσότερα; Σου λέμε τα 12 πιο βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε!

>
03

Βασικές προπονητικές αρχές.

Εσύ ξέρεις τί σημαίνει η αρχή F.I.T.; Αν όχι, πρέπει να το μάθεις οπωσδήποτε… Ως σωματική άσκηση ή γυμναστική ή άθληση ή προπόνηση προσδιορίζεται οποιοδήποτε είδος φυσικής δραστηριότητας απαιτεί οργανωμένη,

>
Studio One is
An elite team that is not afraid to dream and create the ideal circumstances in order to organize and direct. To give all their knowledge, energy and passion to those who love fitness.
Ωmega
Άστιγγος 4, Πλατεία Καραϊσκάκη, Τ.Κ 18531
Phone
+30 210 4122888
Website
www.omega.gr
Information
info@omega.gr
Scroll to Top