Διεθνείς Πιστοποιήσεις
  • EUROPEACTIVE: Το EUROPEACTIVE (http://www.europeactive.eu/), είναι ο μεγαλύτερος Ευρωπαϊκός Οργανισμός που εκπροσωπεί το σύνολο του τομέα της υγείας και του Fitness στη Ευρώπη. Η έδρα του είναι στις Βρυξέλλες και έχει στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες στον τομέα του Fitness να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Το EUROPEACTIVE έχει αναγνωρίσει και πιστοποιήσει τα διπλώματα Personal Training Diploma 400, Pilates Teacher Diploma 400 και GROUP EXERCISE LEADER 400, οι απόφοιτοι των οποίων εγγράφονται αυτομάτως στο EREPS, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Επαγγελματιών της Άσκησης (http://www.ereps.eu/).
  • ALAN HERDMAN PILATES: Ο Alan Herman είναι η ζώσα ιστορία του αυθεντικού Pilates και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους  εμπειρογνώμονες παγκοσμίως, ιδιαιτέρως γνωστός για τις μοναδικές μεθόδους διδασκαλίας του (http://alanherdmanpilates.co.uk/). Είναι δεύτερης γενιάς δάσκαλος Pilates, έχει ιδρύσει το πρώτο στούντιο Pilates του Ηνωμένου Βασιλείου, διδάσκει σε πολλές χώρες του κόσμου και είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων για το Pilates. Είναι τιμή μας που μας έχει αναγνωρίσει και διδάσκει αυτοπροσώπως στα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια.
  • YOGA ALLIANCE: Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός Yoga παγκοσμίως (https://www.yogaalliance.org/)! Ο παγκόσμιος αυτός Οργανισμός προσόντων έχει αναγνωρίσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Yoga RYS-200 και RYS-300 του Studio One και κατοχυρώνει τους απόφοιτους του ως διεθνώς αναγνωρισμένους Δασκάλους Hatha Yoga και ως πιστοποιημένα μέλη της Yoga Alliance  στο επίπεδο RYS-200 και RYS-300 (αντίστοιχα).

Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επαγγελματιών Άσκησης -EREPS – (http://www.ereps.eu/) το οποίο ξεκίνησε το 2007, είναι ένα ανεξάρτητο μητρώο εκπαιδευτών, εκπαιδευτών και καθηγητών που εργάζονται στον ευρωπαϊκό τομέα υγείας, φυσικής κατάστασης και σωματικής άσκησης.

Το EREPS αναγνωρίζει τα προσόντα και τις δεξιότητες των επαγγελματιών άσκησης και αποτελεί σημαντική διασφάλιση για το κοινό και τους εργοδότες ότι ο εκπαιδευτής ή ο υπάλληλός τους διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την ασφαλή και αποτελεσματική άσκηση του ρόλου τους.

Το πρόγραμμα EREPS:

Παρέχει μια ανεξάρτητη διαδικασία καταχώρισης (η οποία αποκαλείται συχνά “άδεια άσκησης”) για επαγγελματίες άσκησης σε όλη την Ευρώπη, η οποία είναι σαφώς κατανοητή για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους καταναλωτές.

Παρέχει δημόσιο μητρώο με τα μέλη που δημοσιεύονται στον κατάλογο ιστοτόπων.

Απαιτεί τη συμμόρφωση του μέλους με έναν Κώδικα Δεοντολογίας Πρακτικής EREPS που καθορίζει τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις αρχές της άσκησης ως επαγγελματία άσκησης.

Υποστηρίζει τις επαγγελματικές ανάγκες των μελών της για την επαγγελματική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τομέα ευεξίας.

Υπάρχουν τώρα εγγεγραμμένοι επαγγελματίες φυσικής κατάστασης που εργάζονται σε 32 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω της εφαρμογής των κοινών ευρωπαϊκών προτύπων, το EREPS διευκολύνει την κινητικότητα της απασχόλησης με το 10% των χωρών που αλλάζουν χώρα κάθε χρόνο, κυρίως για λόγους απασχόλησης.

Το EREPS είναι μέλος του EuropeActive, του (κορυφαίου) μη κερδοσκοπικού οργανισμού που αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα υγείας και ευεξίας στις Βρυξέλλες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα και τις πολιτικές της ΕΕ σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες της EuropeActive

Scroll to Top