Δια Βίου Άθληση

COURSE OUTLINE

  • Δια βίου άθληση.
  • Άθληση για παιδιά και εφήβους.
  • Άθληση για άτομα >50 ετών.
  • Άθληση στην τρίτη ηλικία.

Το Studio One
με τα μάτια των απόφοιτών μας

Έναρξη: 8 Φεβρουαρίου 2020

Διάρκεια: 7 ώρες

Άλκηστις Βουράκη

Scroll to Top