Κακώσεις Γόνατος – Ποδοκνημικής

COURSE OUTLINE

  • Στοιχεία Ανατομίας Γόνατος και Ποδοκνημικής.
  • Παρεκκλίσεις Ευθυγράμμισης καθώς και Ανατομικές και Εμβιομηχανικές Ασυμμετρίες στο Γόνατο και την Ποδοκνημική.
  • Τροποποιήσεις Άσκησης ανά Περίπτωση.
  • Λειτουργική μετα-αποκατάσταση στο Γόνατο και την Ποδοκνημική και ο Ρόλος του Προπονητή.
  • Προτεινόμενος Εξοπλισμός.

 

Το Studio One
με τα μάτια των απόφοιτών μας

Έναρξη: 18 Ιανουαρίου 2020

Διάρκεια: 8 ώρες

[Μονοήμερο, Θεωρητικό]

Μιχάλης Ελπιδοφόρου

Scroll to Top