Προπόνηση Ισορροπίας Και Πλειομετρική Προπόνηση

COURSE OUTLINE

  • Προπόνηση ισορροπίας (balance training).
  • Προπόνηση σε ασταθείς ελαστικές επιφάνειες.
  • Πλειομετρική προπόνηση (plyo-training).
  • Υποδείγματα λειτουργικών προπονήσεων με ημισφαιρικές επιφάνειες τύπου BOSU και βαριές μπάλες (medicine ball).

 

Το Studio One
με τα μάτια των απόφοιτών μας

Έναρξη: 8 & 11 Δεκεμβρίου 2019

Διάρκεια: 8 ώρες

Φώτης Τσούμος

Scroll to Top